Της πάει το κομμάτι της Δαλιδά ή είναι ιδέα μας;

Έχει την κίνηση η Δαλιδά, το κομμάτι έχει όμως δύσκολα φωνητικά.
Τη λύση έχει η Πολίνα. Περιμένουμε με αγωνία!