Μετά την Ανάσταση, το προβλεπόμενο γλέντι, μέρος δεύτερο

Λίγες ώρες μακριά από τα μαθήματα, δεν πρέπει να πηγαίνουν… χαμένες!!