Η Dalida Gutierrez προβάρε «Το μόνο που θυμάμαι»

Ορκίσου να μη χωρίσουμε ποτέ ποτέ ξανά.
Ορκιζόμαστε!