Η ψυχολόγος μας, βοηθάει τους σπουδαστές να καταλάβουν τον εαυτό τους, μέρος πρώτο

Η ψυχολόγος μας βοηθάει τους σπουδαστές να καταλάβουν και να διαχειριστούν, την εικόνα τους προς τα έξω