Η ψυχολόγος μας, βοηθάει τους σπουδαστές να καταλάβουν τον εαυτό τους, μέρος δεύτερο

Πώς πρέπει να παρουσιάζουμε τον εαυτό μας μπροστά στους άλλους; Πώς μαθαίνουμε να εκθέτουμε τον εαυτό μας μπροστά στον κόσμο;
Κρίσιμα θέματα για ανθρώπους που θέλουν να μάθουν να τραγουδούν μπροστά σε κοινό.